Szukaj
Infolinia 501384968
BIORYNECZEK
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 1. I) Część Ogólna:

  1) Definicje legalne:
 2. a) ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są słowa "administrator sklepu", regulaminodawca ma na myśli osobę fizyczną albo osoby fizyczne oddelegowane przez firmę IT&B Dariusz Połoz, właściciela portalu bioryneczek.com.pl do bieżącego zarządzania portalem.

2) Właściciel:

 1. a) właścicielem portalu bioryneczek.com.pl jest firma IT&B Dariusz  Połoz z siedzibą w Budach Barcząckich, kod pocztowy 05-300, numer indentyfikacji podatkowej 823-125-14-91, REGON: 712372621, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójt Gminy Mińska Mazowiecki w dniu 10.05.2018.

3) Kontakt:

 1. a) telefon komórkowy: +48 501 384 968 ;
  c) e-mail: sklep@bioryneczek.com.pl

4) Punkty ogólne:

 1. a) konsument albo przedsiębiorca składający zamówienie w portalu bioryneczek.com.pl akceptuje jego regulamin;
  b) ceny towarów znajdujące się w portalu  zawierają podatek VAT;
  c) konsumet albo przedsiębiorca chcący otrzymać na zamówiony towar fakturę VAT podaje prawdziwe niezbędne do jej wystawienia dane w procesie rejestracji konta albo w procesie składania zamówienia;
  d) konsumentami albo przedsiębiorcami korzystającymi z portalu bioryneczek.com.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93);
  e) oferta portalu bioryneczek.com.pl jest ważna tylko na terytorium Unii Europjeksiej.
 2. II) Zamówienie:

  1) Punkty ogólne:
 3. a) zamówieniem w rozumieniu regulaminu portalu bioryneczek.com.pl jest złożenie firmie MarPol przez konsumanta albo przedsiębiorcę zlecenia dostarczenia określonych produktów, po określonych cenach i w określony sposób;
  b) zamówienie może złożyć zarówno konsument albo przedsiębiorca posiadający konto w portalu bioryneczek.com.pl, jak również konsument albo przedsiębiorca nieposiadający konta w portalu.

III) Wysyłka:

1) Współpraca:

 1. a) firma IT&B Dariusz Połoz współpracuje przy wysyłce produktów z przedsiębiorstwem kurierskim " Shipcenter", Poczta Polska, inpost.

2) Termin wysyłki:

 1. a) administrator sklepu zobowiązuje się do wysyłania produktów w możliwie najkrótszym terminie;
  b) co do zasady prawidłowe zamówienia, złożone w dni robocze do godziny 14:00 są wysyłane w następnym dniu po uprzednim zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy IT&B albo zatwierdzeniu zamówienia z wybranym sposobem wysyłki za pobraniem;
  c) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, wysyłka zamówień może być dokonana później niż w wskazano w dziale III, pkt. 2), lit. b).

3) Zmiana wybranego sposobu wysyłki:

 1. a) złożone zamówienia realizowane są zgodnie z wybranym sposobem wysyłki;
  b) konsument albo przedsiębiorca jest zobowiązany do rzetelnego sprawdzenia, czy wybrany sposób wysyłki produktów jest zgodny z jego wolą;
  c) jeżeli po zatwierdzeniu zamówienia konsument albo przedsiębiorca będzie chciał zmienić wybrany sposób wysyłki, musi niezwłocznie e-mailowo poinformować administratora sklepu o proponowanej zmianie;
  d) zgodnie z Art. 61 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93) zatwierdzone zamówienie jest traktowane jako oświadczenie woli, więc wszelkie jego zmiany muszą zostać zaakceptowane przez administratora sklepu;
  e) administrator sklepu zobowiązuje się do uwzględnienia zmiany sposobu wysyłki w zatwierdzonym zamówieniu, o ile będzie to technicznie możliwe;
  f) w szczególności administrator sklepu nie uwzględni proponowanej zmiany sposobu wysyłki w przypadku gdy produkty zostały uprzednio wysłane w sposób określony w zatwierdzonym zamówieniu.

4) Status zamówienia:

 1. a) ogólne informacje dotyczące statusu zamówienia zostaną konsumentowi albo przedsiębiorcy dostarczone w automatycznie generowanej wiadmości elektronicznej.

5) Terminy doręczenia wysłanych produktów:

 1. a) terminy doręczenia produktów są zgodne z regulaminem firmy kurierskiej "Shipcenter", "inost";
  b) co do zasady doręczenie ma miejsce w kolejnym dniu roboczym następujący po dniu wysyłki produktów.

6) Opóźnienia:

 1. a) od momentu wysłania produktów firma IT&B Dariusz Połoz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczniu wysłanych produktów;
  b) jednocześnie firma IT&B zobowiązuje się do udzielenia konsumentom albo przedsiębiorcom w miarę technicznych możliwości wszelkiej niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zaistniałego opóźnienia w doręczeniu wysłanych produktów.

7) Odbiór osobisty:

 1. a) odbiór osobisty może być dokonany wyłącznie w punktach odbioru osobistego zamówień,które są wymienione na stronie sklepu;
  b) odbiór osobisty może być dokonany wyłącznie po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej status zamówionych produktów, jako gotowych do odbioru osobistego w wyznaczonym punkcie.

8) Dowóz:

 1. a) firma IT&B zastrzega sobie w każdej sytuacji prawo do zrealizowania zamówienia za pośrednictwem własnych środków transportowych (dowóz);
  b) firma IT&B skorzysta z uprawnienia wymienionego w dziale III, pkt. 8), lit. a) w szczególności gdy będzie to korzystniejsze dla konsumentów albo przedsiębiorców pod względem terminu doręczenia produktów;
  c) koszt dowozu jest równy kosztowi wybranego sposobu wysyłki w zatwierdzonym zamówieniu.
 2. IV) Zwroty:

  1) Podstawa prawna:
 3. a) w odniesieniu do konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93) procedura zwrotu zamówionego produktu jest regulowana przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176) oraz ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271);
  b) w odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93) procedura zwrotu zamówionego produktu jest regulowana przez ustawę Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93), Księga trzecia, Tytuł XI. Sprzedaż, Dział II. Rękojmia za wady;
  c) zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak i przedsiębiorców ma zastosowanie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.2003.31.258).

2) Odstąpienie od umowy:

 1. a) konsument ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie;
  b) warunkiem skorzystania z uprawnienia wymienionego w dziale V, pkt. 1), lit. a) jest zwrot produktu w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. V) Płatność:

  1) Sposoby płatności:
 3. a) wpłata pieniądzy na konto firmy IT&B Dariusz Połoz;
  b) płatność gotówką.

2) Punkty ogólne:

 1. a) wszelkie dane niezbędne do zrealizowania sposobów płatności określonych w dziale V, pkt 1), lit. a), b), c) zostaną konsumentowi albo przedsiębiorcy dostarczone po złożeniu zamówienia w portalu bioryneczek.com.pl;
  b) w razie wybrania przez konsumenta albo przedsiębiorcę sposobu płatności określonego w dziale V, pkt 1), lit. b), konsument albo przedsiębiorca ma obowiązek podać w tytule przelewu numer zamówienia w następujący sposób: bioryneczek.com.pl zamówienie nr XXX", gdzie znaki XXX należy zastąpić unikatowym numerem zamówienia;
  c) unikatowy numer zamówienia składa się z co najmniej jednej cyfry.
 2. VI) Dane osobowe:

  1) Punkty ogólne:
 3. a) Firma IT&B Dariusz  Połoz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających z portalu bioryneczek.com.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926);
  b) konsumenci oraz przedsiębiorcy mają mozliwość wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania przez firmę IT&B swoich danych osobowych.

VII) Postanowienia końcowe:

1) Punkty ogólne:

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93);
  b) W odniesieniu do przedsiębiorców sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu bioryneczek.com.pl jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby firmy IT&B;
  c) W odniesieniu do konsumentów właściwość sądu jest ustalana według odpowiednich artykułów Kodeksu Cywilnego oraz innych stosownych ustaw obowiązujących na terytorium Polski.

Słowa kluczowe: miód, miody, lawenda, mieszanka chlebowa, mąka, orkisz, chleb, olej, herbata, MarPol, Połoz, IT&B bioryneczek, bioryn

Informacje o sklepie: Firma IT&B Dariusz Połoz na bazie własnych doświadczeń żywieniowych zrzesza producentów różnych produktów spożywczych którzy przy swojej produkcji stosują metody używane kiedyś przez naszych dziadków Dziś głównie zajmujemy się dystrybucją detaliczną i hurtową wysokogatunkowych miodów z Bułgarii, mieszanek chlebowych i olei tłoczonych na zimno tradycyjna metodą

Codziennie  obsługujemy klientów z całego kraju do których zaliczają się przede wszystkim hurtownie, sklepy, sieci, biura, restauracje, kawiarnie oraz inne placówki gastronomiczne, jak a także osoby prywatne.

Wierzymy , iż nasza oferta znajdzie w Państwa oczach uznanie oraz przyczyni się do nawiązania długiej i owocnej współpracy z naszą firmą!Serdecznie Polecamy,
zespół Bioryneczek

 

Nr konta:Alior Bank

17 2490 0005 0000 4000 1724 3522

    

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl